महापक्षी गणना २०१४

महाराष्ट्र पक्षीमित्र संघटनेच्या वतीने पाचवी महा पक्षी गणना दि. ११ जाने. २०१४ ते २६ जाने. २०१४ या कालावधीत घेण्यात आली. ही गणना प्रतिवर्षी घेण्यात येते. त्यामधुन विविध पक्ष्यांची स्थिती, धोके, आढळ इत्यादी माहिती उपलब्ध होते. या माहितीच्या आधारे संकटग्रस्त पक्षी प्रजातींसाठी संरक्षण, संवर्धन कार्यक्रम हाती घेता येणे शक्य होते. या बाबींचा विचार करता अशा प्रकारची गणना ही अत्यंत महत्वाची ठरते. या प्रकल्पाचे समन्वयक म्हणून श्री. शरद आपटे (सांगली) यांनी काम केले.

 Read Report (PDF) मराठी | English

 View gathered data (Microsoft Excel File)

 

Search

Featured photo

Red-Munia.jpg

कार्य

पक्षीमित्र संमेलने, पक्षी अभ्यास, पक्षी गणना, पक्षीमित्र पुरस्कार इ. कार्यक्रम आयोजित करुन पर्यावरणाचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन, संरक्षण करणे.

उद्दिष्ट

'मिळून सारेजण करु व्दिजगण रक्षण!' या आमच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे पक्षांचे संरक्षण करणे आणि महाराष्ट्रातील सर्वदूर पसरलेल्या पक्षीमित्रांचे संघटन व त्यांचे कार्य एकत्रितपणे पुढे आणणे.

Support us

Maharashtra Pakshimitra has been striving to protect Birds of Maharashtra since the past 20 years. Being a non-profit NGO, we rely on your help in securing funds. Please contribute.