Bird Census

महापक्षी गणना

सन २०१० पासुन संस्थेच्या वतीने महापक्षी गणनेचे आयोजन करण्यास सुरूवात झाली. सर्वसाधारण पणे जानेवारी महीन्याच्या शेवटच्या दोन आठवड्यामध्ये ही गणना घेण्यात येते. प्रतीवर्षी या बाबत तारखा जाहीर करण्यात येतात. सदर १५ दिवसा दिवसांमध्ये कोणत्याही एका दिवशी कोठेही २ तास ही गणना करणे अपेक्षीत आहे. संपूर्ण १५ दिवस सुध्दा किंवा त्यातील काही दिवस विविध ठिकाणी गणना करण्यात येते. या गणने साठी वय लींग, व्यवसाय, शिक्षण इत्यादी कसलीही अट नाही. प्राथमीक पक्षी ओळख असणे अपेक्षीत आहे. सदर गणनेचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे पक्षीमित्रांना या कामात आवड वाढावी, पक्षीनिरीक्षण छंदाच्या पलीकडे जावे व या मिळणा-या महीतीचा वापर करून पक्षांच्या संवर्धन संरक्षणाचे प्रकल्प हाती घेणे हे आहे
या पक्षीगणनेचे संमन्वयक म्हणून श्री. शरद आपटे काम पहात आहेत.
सन २०१५ सालच्या पक्षी गणना कार्यक्रम नजीकच्या कालावधी मध्ये जाहीर होइल.
अधिक माहीतीसाठी संपर्क साधा.
१. समन्वयक : श्री. शरद आपटे
फ़ोन नं. : ९८९०३८४४००
इ-मेल : aptesharad@yahoo.in
2. कार्यालय :
फ़ोन नं. : ९८२२८७५७७३
इ-मेल : pakshimitra@gmail.com

Featured photo

Red-Munia.jpg

कार्य

पक्षीमित्र संमेलने, पक्षी अभ्यास, पक्षी गणना, पक्षीमित्र पुरस्कार इ. कार्यक्रम आयोजित करुन पर्यावरणाचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन, संरक्षण करणे.

उद्दिष्ट

'मिळून सारेजण करु व्दिजगण रक्षण!' या आमच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे पक्षांचे संरक्षण करणे आणि महाराष्ट्रातील सर्वदूर पसरलेल्या पक्षीमित्रांचे संघटन व त्यांचे कार्य एकत्रितपणे पुढे आणणे.

Support us

Maharashtra Pakshimitra has been striving to protect Birds of Maharashtra since the past 20 years. Being a non-profit NGO, we rely on your help in securing funds. Please contribute.