महापक्षी गणना २०१३

महाराष्ट्र पक्षीमित्र संघटनेच्या वतीने दि. १९ जाने. ते २७ जाने. २०१३ या कालावाधीत राज्यव्यापी पक्षी गणना आयोजीत करण्यात आली होती. गणनेसाठी संघटनेचे सभासद व सर्व निसर्गप्रेमींना सहभागी होण्याचे अहवान संस्थेचे अध्यक्ष भाऊ काटदरे व गणनेचे संयोजक व संघटनेचे सहसंघटक शरद आपटे यांनी केले होते. सगळ्या वयोगटातील लोक यात सहभागी झाले होते. नवनविन पक्षीमित्र यात सहभागी झाले ही एक आनंदाची बाब होती. या गणनेत ४९ ठिकाणांचे रिपोर्ट संघटनेकडे दाखल झाले.

 Read Report (PDF) मराठी | English

 View gathered data (Microsoft Excel File)

 

Search

Featured photo

Red-Munia.jpg

कार्य

पक्षीमित्र संमेलने, पक्षी अभ्यास, पक्षी गणना, पक्षीमित्र पुरस्कार इ. कार्यक्रम आयोजित करुन पर्यावरणाचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन, संरक्षण करणे.

उद्दिष्ट

'मिळून सारेजण करु व्दिजगण रक्षण!' या आमच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे पक्षांचे संरक्षण करणे आणि महाराष्ट्रातील सर्वदूर पसरलेल्या पक्षीमित्रांचे संघटन व त्यांचे कार्य एकत्रितपणे पुढे आणणे.

Support us

Maharashtra Pakshimitra has been striving to protect Birds of Maharashtra since the past 20 years. Being a non-profit NGO, we rely on your help in securing funds. Please contribute.