महापक्षी गणना २०११

सन २०११ सालची महा पक्षी गणना २१ ते ३० जानेवारी या कालावधीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात घेण्यात आली. पक्षांची मोजदाद, त्यांची सद्य परिस्थिती या माहिती बरोबर सर्वसामान्य माणसांना पक्षीनिरीक्षणाची गोडी लागावी हा गणनेचा हेतू होता. महाराष्ट्राच्या तेरा जिल्ह्यतील ३४ तालूक्यात ही गणना संपन्न झाली. सगळ्या वयोगटातील लोक यात सहभागी झाले होते. नवनविन पक्षीमित्र यात सहभागी होत आहेत ही एक आनंदाची बाब आहे. धरणे, तलाव, समुद्र किनारे, खारफुटी, शहरे, बागा, जंगले इत्यादी विविध अधिवासात ३०८ जातींच्या एकूण ५९,३८२ पक्षांची नोंद केली गेली. या गणनेत ४ शाळांसह १५ संस्था व २०० व्यक्ती यांच्या कडून ११५ ठिकाणची गणना झाली.

 Read full report (PDF) मराठी  | English

 View gathered data (Microsoft Excel File)

 

Search

Featured photo

Red-Munia.jpg

कार्य

पक्षीमित्र संमेलने, पक्षी अभ्यास, पक्षी गणना, पक्षीमित्र पुरस्कार इ. कार्यक्रम आयोजित करुन पर्यावरणाचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन, संरक्षण करणे.

उद्दिष्ट

'मिळून सारेजण करु व्दिजगण रक्षण!' या आमच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे पक्षांचे संरक्षण करणे आणि महाराष्ट्रातील सर्वदूर पसरलेल्या पक्षीमित्रांचे संघटन व त्यांचे कार्य एकत्रितपणे पुढे आणणे.

Support us

Maharashtra Pakshimitra has been striving to protect Birds of Maharashtra since the past 20 years. Being a non-profit NGO, we rely on your help in securing funds. Please contribute.