महापक्षी गणना २०१२

महाराष्ट्र पक्षीमित्र तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या महा पक्षी गणनेत २०१२ या वर्षी अपेक्षेहून जास्त लोक सहभागी होताना दिसून आले. महाराष्ट्रातील ही महा पक्षी गणना २२ ते २९ जानेवारी २०१२ यादरम्यान घेण्यात आली. वृत्तपत्रांतील जाहिरातीत दिल्या प्रमाणे सर्व स्तरातील व वयोगटातील लोक यात सहभागी झाले होते. पक्ष्यांची गणना, त्यांची सध्याची परिस्थिती व माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचावी व त्यांना ती आत्मसात करता यावी हा यामागचा हेतू आहे. गवताळ प्रदेश, धरणे, तलाव, समुद्रकिनारे, चिखलीय प्रदेश, खारफुटी जंगल, शहरे, बागा इत्यादी विविध अधिवासात २६६ जातींच्या एकुण १,३०,४०० पक्ष्यांची नोंद केली गेली. सर्वात जास्त पक्षी जळगांव (५९,६८८) येथे नोंदण्यात आले तर त्या पाठोपाठ सोलापुर (३०,४९६) आणि भुसावळ (२३,५८०) येथे पक्ष्यांची नोंद झाली. अशा प्रकारे जळगाव जिल्ह्यामध्ये निरनिराळ्या जातीचे १४९ पक्षी हंतुर धरणाजवळ आणि संख्येमध्ये जास्त असलेले २४,५३१ पक्षी हिप्परगा भागात आढळुन आले.

 Read Report (PDF) मराठी | English

 View gathered data (Microsoft Excel File)

 

Search

Featured photo

Red-Munia.jpg

कार्य

पक्षीमित्र संमेलने, पक्षी अभ्यास, पक्षी गणना, पक्षीमित्र पुरस्कार इ. कार्यक्रम आयोजित करुन पर्यावरणाचा प्रचार, प्रसार, संवर्धन, संरक्षण करणे.

उद्दिष्ट

'मिळून सारेजण करु व्दिजगण रक्षण!' या आमच्या ब्रीदवाक्याप्रमाणे पक्षांचे संरक्षण करणे आणि महाराष्ट्रातील सर्वदूर पसरलेल्या पक्षीमित्रांचे संघटन व त्यांचे कार्य एकत्रितपणे पुढे आणणे.

Support us

Maharashtra Pakshimitra has been striving to protect Birds of Maharashtra since the past 20 years. Being a non-profit NGO, we rely on your help in securing funds. Please contribute.